Polonia maior

Kraina historyczna w środkowej i zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej,
w dorzeczu środkowej i dolnej Warty.

Wielkopolska graniczy z Pomorzem Zachodnim, Pomorzem Gdańskim, Kujawami, ziemią sieradzką, Śląskiem Opolskim, Dolnym Śląskiem i ziemią lubuską.

Historycznymi stolicami Wielkopolski są Poznań i Kalisz.
Wielkopolska nie posiada herbu. Pierwotny herb Wielkopolski nadany przez Kazimierza III Wielkiego jest współcześnie herbem Kaliskiego.

Patronką Wielkopolski jest księżna kaliska bł. Jolenta Helena z dynastii Arpadów.
Władcy Wielkopolski pochowani zostali w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu i w kolegiacie
św. Pawła Apostoła w Kaliszu.

Galeria

Kreator stron www - przetestuj!