Arciszewski Krzysztof 

Generał artylerii, poeta i pisarz. Urodził się w 1592 r. w Rogalinie, kształcił w szkole ariańskiej w Śmiglu i Frankfurcie nad Odrą. Od 1619 r. w służbie hetmana Krzysztofa Radziwiłła. Za mord popełniony pod Kościanem skazany na banicję, w 1623 r. zbiegł do Niderlandów.
Tam studiował inżynierię wojskową i służył w armii. W latach 1626-29 przebywał we Francji, pełniąc służbę w wojskach kardynała Armanda Jeana Richelieu. W latach 1630-39 walczył w Brazylii z Hiszpanami w oddziałach holenderskiej Kompanii Zachodnioindyjskiej i dosłużył się stopnia generała artylerii oraz admirała sił morskich.
Na skutek zatargów z władzami politycznymi podał się do dymisji i powrócił do Niderlandów. Kiedy w 1646 r. otrzymał propozycję objęcia służby w wojsku polskim, postanowił wrócić do kraju. Służył w artylerii do 1650 r. w stopniu generała artylerii koronnej.
W tym czasie przeszedł na kalwinizm. W okresie powstania Chmielnickiego walczył pod Piławcami i kierował obroną Lwowa. Do końca życia pozostał innowiercą. Był autorem traktatu medycznego Epistola de pedagra... oraz zaginionych pamiętników
i publikacji o artylerii.
Pisał także wiersze liryczne. Zmarł w 1656 r. we wsi Buszkowy k. Gdańska, pochowany został w kościele braci czeskich
w Lesznie.
Kreator stron www - przetestuj!