Bogusławski Wojciech

Aktor, reżyser, dyrektor teatrów i pisarz, uznawany za ojca teatru polskiego. Urodził się w 1757 r. w Glinnie k. Poznania. Edukację pobierał w kilku miastach, ale to w warszawskim konwikcie pijarskim zetknął się z czołowym polskim teatrem szkolnym. W celu nabrania szeroko pojętej ogłady Wojciech Bogusławski przebywał na dworze biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka. Tam uczestniczył w przedstawieniach amatorskiego teatru dworskiego.

Od 1778 r. na stałe związał się z Teatrem Narodowym w Warszawie. W latach 1790-94 i 1799-1814 był dyrektorem Teatru Narodowego w Warszawie, a w latach 1795-99 teatru we Lwowie. W latach 1785-90 występował ze swym zespołem
w Wilnie. Żywe związki łączyły go przez lata z Wielkopolską. W 1783 r. założył w Poznaniu pierwszy stały zespół teatralny, którym do 1800 r. kierował w jego imieniu Józef Srokowski. Po rozwiązaniu tego teatru gościł wielokrotnie w Poznaniu; w 1805 r. jego zespół wystąpił po raz pierwszy na scenie nowo wybudowanego teatru miejskiego (obecna Arkadia) w okresie Księstwa Warszawskiego występował w Poznaniu czterokrotnie w latach 1807-10, a po raz ostatni gościł w 1816 i 1823 r.

Występował także na scenie w Kaliszu. W 1811 r. założył w Warszawie pierwszą polską szkołę dramatyczną co przyczyniło się do rozwoju sztuki aktorskiej. Wydał również podręcznik gry aktorskiej Dramaturgia w dwóch częściach. Swój dorobek pisarski zawarł w 12 tomach Dzieł dramatycznych, wśród których znalazł się jego pamiętnik Dzieje Teatru Narodowego. Był autorem sztuk teatralnych, m.in. Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale oraz Henryk VI na łowach, a także autorem przekładu ok. 80 komedii, tragedii, dram i librett operowych.

Zmarł w 1829 r. w Warszawie, został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. W miejscu, gdzie stał nieistniejący dworek rodziny Bogusławskich stoi pomnik w postaci 18 tonowego głazu narzutowego z tablicą poświęconą polskiemu Molierowi— Wojciechowi Bogusławskiemu. Obok usytuowany jest obelisk z urną wypełnioną ziemią z Cmentarza Powązkowskiego.
Od 1965 r. imieniem Wojciecha Bogusławskiego nazwano Szkołę Podstawową w Suchym Lesie.
Kreator stron www - przetestuj!