Drzwi Gnieźnieńskie

Drzwi Gnieźnieńskie – unikalny zabytek romańskiej sztuki odlewniczej, wykonane za panowania księcia Mieszka III Starego. Są osadzone w portalu wewnętrznym kruchty południowej archikatedry gnieźnieńskiej.

Oba skrzydła są różnej wielkości, odlane z brązu metodą wosku traconego, zawierają po dziewięć kwater z płaskorzeźbami scen figuralnych i obramowanych bordiurą zdobioną ornamentem roślinnym z wplecionymi postaciami ludzi i zwierząt. Umocowane na nich kołatki w kształcie lwich głów odlano oddzielnie. W niektórych miejscach widoczne są pęknięcia spowodowane upadkami czy uderzeniami, oraz spawania i nadlewy powstałe podczas napraw. Ślady po kołkach wskazują na to, że metalowe drzwi były pierwotnie przymocowane do drzwi drewnianych.
Kreator stron www - przetestuj!