Gospodarka

Wielkopolska tradycyjnie jest regionem o wyższym niż średnia krajowa poziomie gospodarowania i sprawnej organizacji życia społecznego. Wizję rozwoju, cele strategiczne gospodarki i najważniejsze programy określa „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego" oraz strategie sektorowe dotyczące rolnictwa, zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, edukacji, innowacji i eksportu.

Gospodarka regionalna województwa wielkopolskiego jest dobrze zdywersyfikowana, prezentuje wysoki stopień inwestowania i poziom uprzemysłowienia oraz otwartość na rynki zewnętrzne. W przemysłowym krajobrazie Wielkopolski obecni są światowi, w tym także z Azji, oraz europejscy partnerzy gospodarczy, a produkcja wyróżnia się ponadprzeciętną wartością na jednego zatrudnionego. Silną pozycję zajmuje produkcja pojazdów mechanicznych, maszyn i aparatury elektrycznej i mebli.

Ponad 80% podmiotów z kapitałem zagranicznym jest zlokalizowane w Poznaniu i subregionie poznańskim, natomiast w większej części gmin ich liczba nie przekracza 10. Poznań uzyskał wysoką ocenę ratingową wydaną przez Moody's Investors Service, jedną z najwyższych wśród polskich miast

Rozwojowi Wielkopolskiego Centrum Logistycznego, powstającego w pobliżu Konina, przy autostradzie A-2, ma sprzyjać: wydzielenie dla działalności gospodarczej terenu przylegającego do węzła autostrady, pełna infrastruktura (dostępność mediów telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu) oraz zaplecze kadrowe. Podstawowymi celami WCL będzie świadczenie usług transportowych i spedycyjnych, uzupełniających - magazynowych, przeładunkowych i uszlachetniających.
Kreator stron www - przetestuj!