Nauka

Za ośrodek akademicki Wielkopolski zwykło się uważać Poznań. Trudno się z tym nie zgodzić, choć obecnie coraz prężniej działają uczelnie w różnych miastach Wielkopolski. Są to zarówno szkoły publiczne, często działające jako oddziały poznańskich placówek, jak i szkoły niepubliczne.
Studiowanie wydaje się być coraz bardziej osiągalne. Uczelnie wychodzą naprzeciw potrzebom studentów i pozostają czułe na różnego rodzaju przemiany gospodarcze, wymuszające nowy cykl szkoleń. Dostępne są studia podyplomowe i doktoranckie.

Zdecydowana większość uczelni obecnie kształci studentów w trybach: stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. Wydziały dysponują wysoko wykwalifikowaną kadrą, a ponadto dysponują odpowiednimi uprawnieniami, dzięki którym mogą występować o tytuł profesora czy nadawać stopień doktora habilitowanego.

W stolicy regionu działa również Oddział Polskiej Akademii Nauk, z którą związana jest działalność poznańskich instytutów naukowych, takich jak np. Instytut Chemii Bioorganicznej, Instytut Fizyki Molekularnej, Instytut Genetyki Roślin czy Instytut Genetyki Człowieka. Istnieją tu również samodzielne instytuty oraz jednostki badawczo-rozwojowe, chociażby Instytut Włókien Naturalnych, Instytut Ochrony Roślin, Instytut Obróbki Plastycznej, Instytut Przemysłu Zielarskiego czy Instytut Technologii Drewna.
Kreator stron www - przetestuj!