Oberki

To tańce o trójwymiarowym takcie ze swobodnie rozrzuconymi akcentami zaznaczonymi przytupami, posiadają zróżnicowane struktury rytmiczne. Tę grupę tańców w Wielkopolsce nazywano różnie: okrągły, równy, do koła, prędki czy gładki. Wszystkie one miały formę regionalnych oberków, ale tej nazwy w Wielkopolsce nie używano.

Tańczono je parami , krokiem obrotowym, po obwodzie koła, półobrotami zmieniając kierunek ruchu i obrotów. Różne były formy i sposoby wykonywania tych tańców w zależności od rejonu. Najciekawsze wykonania tańców oberkowych wykształciły się na: Biskupiźnie, w Szamotulskim, w okolicach Bukówca Górnego czy ziemi zbąszyńskiej a także w okolicach Środy i Kościana.
Kreator stron www - przetestuj!