Ochrona powietrza

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery w regionie są zakłady sektora paliwowo-energetycznego. Główne źródła emisji zanieczyszczeń zlokalizowane są w dużych miastach. Największy udział w emisji zanieczyszczeń pyłowych z terenu województwa ma Konin, natomiast najmniejszy udział ma powiat grodziski. Od kilku lat obserwuje się tendencję spadkową zarówno w odniesieniu do emisji gazowej, jak i pyłowej.

Do największych inwestycji w regionie związane z ochroną powietrza w ostatnich latach zaliczyć należy m.in. modernizację elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.
Kreator stron www - przetestuj!