Ochrona wody

Województwo wielkopolskie w całości pokrywa się z obszarem dorzecza Odry. Największą rzeką jest Warta. Występuje także duża liczba jezior polodowcowych, zlokalizowanych na Pojezierzach Pomorskim i Wielkopolskim oraz zbiorników sztucznych. Jeśli chodzi o wody podziemne to niektóre z nich zaliczone zostały objęte ochroną. Ponadto na terenie województwa wielkopolskiego występują wody geotermalne, generalnie w zachodniej części województwa. Województwo wielkopolskie w porównaniu z innymi obszarami Polski uchodzi za najbardziej deficytowe w wodę przede wszystkim ze względu na niskie sumy opadów atmosferycznych.

Celem ekologicznym województwa w zakresie ochrony wód jest zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, zwiększenie zasobów wody w zlewniach oraz ochrona przed powodzią.
Kreator stron www - przetestuj!