Przyroda

Na szczególną uwagę zasługuje Wielkopolski Park Narodowy o powierzchni 7620 ha, utworzony w 1957 r. Na najcenniejszych obszarach utworzono rezerwaty przyrody jak m.in. "Diabli Skok" koło Trzebieszek, lasy modrzewiowe "Klasztorne Modrzewie" w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka, "Wyspa Konwaliowa" na Jeziorze Radomierskim w Przemęckim Parku Krajobrazowym oraz "Jodły Ostrzeszowskie".
Przez Park przebiega 5 znakowanych szlaków turystycznych oraz dwie ścieżki dydaktyczne. Ogromną wartość krajobrazową i przyrodniczą stanowią też położone w północno-zachodniej części powiatu parki krajobrazowe: "Puszcza Zielonka" i "Promno" z bogatą florą i fauną, jeziorami i licznymi pomnikami przyrody. Różnorodność krajobrazu, bogata przyroda sprawiają, że parki te są atrakcyjnym terenem turystycznym i rekreacyjnym licznie odwiedzanym a także terenem wszechstronnych badań naukowych. Parki te dobrze są znane amatorom jagód, malin i grzybów.
Kreator stron www - przetestuj!