Tańce

Tańce wielkopolskie odznaczają się rzadko spotykaną w innych regionach kraju dostojnością i powagą. Cechowała je duża różnorodność form a także zróżnicowanie w ramach regionu. Kilka grup tańców wykazywało jednak wspólne cechy występujące na całym obszarze regionu. Najbardziej typowymi tańcami wielkopolskimi są: wiwaty, przodki, chodzone, tańce różne oparte na różnych krokach, a także tańce obrzędowe i zabawy taneczne. Można je jednak usłyszeć i zatańczyć jedynie podczas koncertów i przeglądów folklorystycznych zespołów ludowych.

Funkcjonują one w głównych regionach etnograficznych i prezentują dziedzictwo kulturowe swych grup. Skupione są przy szkołach, domach kultury lub są samodzielnymi organizacjami kulturalnymi. Spośród wielu najbardziej znane to: zespół „Biskupianie” z Domachowa
Kreator stron www - przetestuj!