Tradycje

Ludowość to specyficzne spojrzenie na świat, na przyrodę, jej Twórcę oraz na człowieka jako osobę w dialogu z naturą. Tradycje ludowe stanowią rodzaj komunii z żywiołem natury, jednocześnie ich źródłem jest też aspekt duchowy ludzkiej egzystencji. Rytm życia wyznacza człowiekowi na wsi cykl pór roku, w ten wprzężony jest kalendarz świąt religijnych czy innych uroczystości.

Wielkopolska może się poszczycić bogatą tradycją obrzędową, choć jej specyfika nie tyle polega na odmienności wobec innych regionów Polski, co na pewnych inwariantach tych samych obrzędów, zadomowionych w całym kraju.
Kreator stron www - przetestuj!